Hướng dẫn đăng sản phẩm

Thông tin yêu cầu với chủ tài khoản:

  • Thông tin gian hàng rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch về chủ gian hàng.
  • Thông tin địa chỉ gồm có phương thức và đơn vị vận chuyển được thiết lập ngay ban đầu để phù hợp với địa chỉ gian hàng.
  • Thông tin tài khoản ngân hàng iBuk yêu cầu chủ gian hàng đăng tải tối thiểu 1 tài khoản ngân hàng để người mua lựa chọn phương thức thanh toán.
  1. Lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng danh mục:
    1. Lựa chọn nội dung đăng sản phẩm

ĐẤU GIÁ – CHỢ TRUYỀN THỐNG – DIỄN ĐÀN CHIA SẺ

  1. Ấn Đăng đấu giá và nhập các yêu cầu Thông tin sản phẩm:

  1. Ấn Tiếp Theo và lựa chọn Thông tin đấu giá và các thông tin liên quan đến phiên đấu giá:

  1. Ấn Tiếp Theo để Xác nhận thông tin sản phẩm đăng đấu giá:

  1. Ấn Đăng đấu giá để hoàn tất quy trình đăng sản phẩm
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận