Hướng dẫn đấu giá sản phẩm

Đấu giá trực tuyến và các bước cụ thể.

Bước 1: Người tham gia đấu giá phải đăng lý thành viên và chấp thuận các quy định của Ban quản lý website.

Bước 2: Đọc kĩ các thông tin sản phẩm đã miêu tả và thực hiện đấu giá

  • Khi tham gia đấu giá ấn vào nút ĐẤU GIÁ thì giá sẽ được tự động tăng lên theo bước giá lập trình sẵn của Ban quản lý website.

  • Người tham gia đấu giá có thể đưa ra mức giá tự do lớn hơn GIÁ HIỆN TẠI không cao hơn GIÁ BÁN NGAY ( nếu có ) và bắt buộc giá đưa ra phải là bội số của 1000đ.

 

  • Khi giá đưa ra cao hơn GIÁ HIỆN TẠI 2 bước giá quy định trở lên thì giá đó được gọi là giá chặn. Giá chặn chỉ chủ sản phẩm và người đưa ra giá mấy biết giá đó. Người thứ 3 không biết giá chặn.

  • Khi có người trả giá cao hơn thì sẽ có thông báo từ website và người đấu giá lại tiếp tục đấu với giá mong muốn cho đến khi kết thúc thời gian.
  • Người đấu giá có thể mua ngay sản phẩm nếu có GIÁ BÁN NGAY để không mất thời gian chờ đấu giá. Bạn cũng có thể nhập giá đấu bằng GIÁ BÁN NGAY để kết thúc cuộc đấu giá.

  • Người thắng cuộc sẽ nhận được thông báo sau đó vào làm giao dịch sản phẩm thắng cuộc có mẫu sẵn từ Ban quản lý website.

Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận