Đồng hồ Seiko tự động 6309 Le Minh Sang
Đã kết thúc

Thời gian bắt đầu:

20.11.2023 - (Thứ 2) 15:02

Thời gian kết thúc:

22.11.2023 - (Thứ 4) 15:02

Giá khởi điểm: 600,000 đ

ID phiên đấu giá: 13392

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Seiko

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Seiko automatic 2 lịch
Mặt size 37mm

Đồng hồ chạy chuẩn giờ
2 Lịch chỉnh nhanh ok
đã lau dầu canh chỉnh
dây khoá SS loại tốt hàng linh kiện đầu dây 18mm vừa cho tay 19cm
Vỏ, kính, mặt sáng đẹp
Máy Seiko tự động 6309 17 chân kính
Đồng hồ xưa qua sử dụng không chống nước
Bảo hành trách ngiệm 1 tháng
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 600,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận