Edox 83010 3N NIN Huy Phạm
Đã kết thúc

Thời gian bắt đầu:

12.10.2021 - (Thứ 3) 23:08

Thời gian kết thúc:

19.10.2021 - (Thứ 3) 23:08

Giá khởi điểm: 6,000,000 đ

ID phiên đấu giá: 10457

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Thụy sĩ

Thương hiệu: Hãng khác

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Tình trạng xước dăm, chưa qua sửa chữa.
Dây bẩn do mồ hôi như ảnh.
Nguyên bản đủ hộp sổ sách.
Hotline: 0941.883.222
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 6,000,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận